SOMAVEDIC


Jaká tajemství nese v sobě slovo Somavedic??? Tajemství tkví v tom, že je spouštěčem samoléčebných procesů v těle, které se nastartují po odstranění překážek, které brání tělu v procesu uzdravování.

Bydlím v lese, tudíž téměř s nulovým elektrosmogem a přesto jsem se ne vždy cítila šťastně. Zaznamenávala jsem i energetické ataky a magii na dálku. Po takové události jsem musela sama sebe harmonizovat a čistit, což nebylo na jeden den práce. Vlastní zkušenost s vyciťováním energií mně dovedla až k Ochránci jménem Medic Uran.

Už je to více jak 3 roky soužití s tímto úžasným pomocníkem. Nejenom, že podporuje a rozvíjí meditativní stavy rozšířeného vědomí, čistí a harmonizuje auru, likviduje volné radikály v těle, čistí a pozitivně nabíjí vodu, ochraňuje před černou magií, likviduje geopatogenní zóny, eliminuje elektrosmogové síťování, obnažuje karmické vzorce a emoční stopy minulých životů, ale vylaďuje i vztahové konflikty a navozuje pocity harmonie a vnitřního štěstí a lásky.

Medic Uran je právem vlajkovou lodí mezi všemi modely. Je všestranným a komplexním pomocníkem při transformačním procesu a různých prožívaných traumat a bolestí. Je to kamarád do nepohody, který Vás nikdy nezradí a nenechá v nouzovém stavu. Působí velmi intenzivně a blahodárně na všechny bytosti v jeho energetickém poli. Bytostmi myslím tedy i les, rostlinky, zvířátka, vodu....doslova vše kvete a harmonizuje se v okolním prostředí a to včetně lidských bytostí, které nemají ani tušení, že zde v lese Medic Uran bydlí. Je středem květu života, který se díky němu v prostoru rozzářil.

Očekávala jsem další model Amber, jehož medově jantarová záře mě doslova oslnila nádhernou energií, působící ještě silněji do nitra energetických center a karmických zátěží. Amber je silný, nekompromisní urychlovač transformačních procesů na všech úrovních bytí.

S příchodem turbo Medicu Amber do lesa jsem očekávala prolnutí těchto dvou modelů v čase a prostoru. Zářící jantarové odlesky se prolínají se smaragdovým světlem Uranu a každý model jede na plný výkon a sleduje svoji pozici a sílu v energetickém poli květu života. Je nádherné vyciťovat vysoké frekvence vibrací, které oba modely vyzařují skrze krystaly drahokamů a polodrahokamů a drahých kovů uvnitř zářivých obalů. Pracuji s krystaly při terapiích a vím jakými jsou energetickými pomocníky v prostoru a umocněné navíc drahými kovy se stávají vysokofrekvenčními zářiči a zároveň ochránci energetického pole, ve kterém se nacházejí.

Amber bydlí v lese už 5 měsíců a adaptoval se velmi rychle. Po téměř 4. letém působení Uranu ihned převzal roli karmického rádce a urychlovače vhledů do minulých životů. Jeho silné a očistné karmické procesy připomínají vysokorychlostní centrifugu. Je tedy opravdu několikanásobně silnějším modelem. Amber vznikal přímo pro toto rychle měnící se transformační období, které přináší z kolektivního vědomí obrovské množství kataklizmatické energie ke zpracování. Dochází tak k otevírání hlubokých traumat a bolestí z minulých životů a obnažování s tím spojených strachů. Amber je zářícím sluncem, vytvářejícím rovnováhu a stabilitu všude kolem nás i v nás.

I Amber si nejprve skenoval můj energetický systém a cítila jsem, jak jej harmonizuje a vylaďuje do hloubky.

Vnímala jsem mimosmyslově jeho vnitřní harmonizující a laskavou práci. Cítila jsem i posuny do jiných frekvenčních pásem, ve kterých jsem se postupně zabydlovala.

Oba modely jsou pomocníky při skupinových setkáních a individuálních terapiích, které uvádím v sekci Transformační poradna.

Měla jsem možnost seznámit se osobně s působením všech modelů Somavedic v provedení Standard i Premium. Uran i Amber se velmi dobře kombinují s Rubínem a Kobaltem, s nimiž vytvářejí energetickou nadstavbu a zesilují vzájemné působení vyzařující energie.

Uvědomila jsem si, že Somavedici se staly zářiči v prostoru a čím více se jich rozsvítí, tím více pomůžeme nejenom sobě, ale především planetě Zemi, aby se očistila od všech zátěží, které jí lidstvo způsobuje v různých podobách elektrosmogu a dalších negativních vlivů. Čím více bude rozsvícených Somavediců, tím čistější bude prostředí, ve kterém žijeme a tvoříme pro naše děti. A planeta Země si vydechne a rozzářená v lesku lidského štěstí a lásky nás přenese do vyššího frekvenčního pásma.

Více o modelech, jejich účincích a jejich vyzařování na www.somavedic.cz