ZLATÁ TRANSFORMAČNÍ ENERGIE 

15.08.2020

Dostali jsme se do bodu žití "na dluh", nejenom v ekonomické sféře, ale především ve vztahu k přírodě a vůči vlastnímu národu. Žijeme v bezcitné realitě a nevnímáme svoji duši. Dostali jsme se do hlubokého rozporu niterného i celospolečenského.

V tzv. pandemickém koronavirovém období, existuje podobenství různých stavů, které vyvolávají stejné příznaky, avšak o různé intenzitě a délce průběhu. Nejnebezpečnějším "virem" je emoce strachu.

Existuje uměle vytvořený virus. Příznaky virového onemocnění zřejmě vykazuje jakási mutace chřipkového viru, který se v období transformace a přílivem světla projevuje potížemi s dýcháním, a který mutuje s místem výskytu a velmi rychle se šíří energií strachu, obav a křivdy. Svoji roli sehrává záření z instalovaných technologiích 5G, o tom se rozepisuji dále.

U koho se potká tzv. virové onemocnění s příznaky transformace, tj. přílivem transformační energie do energetického systému, mohou být příznaky a průběh náročnější. Při oslabené imunitě (mimochodem technologie 5G snižují imunitu), chronickém a vážném zdravotním stavu, ve spojení s negativní energií všude kolem nás, v tzv. morfogenetickém poli společnosti i jednotlivců, se vzniklý stav zhoršuje a prohlubují se symptomy ne-moci, což může vést až ke kolapsu energetického systému i k rozsáhlému selhání ve fyzickém těle.

Rovněž přicházející transformační očistná energie se "chová" obdobně jako virus, přičemž vydloubává nezpracovaná témata, zejména různých připoutaností, nezpracovaných niterných prožitků, strachů i z minulých životů a konfrontuje lidské bytosti s mamonem v podobě hromadění majetku, peněz, nadřazenosti, blahobytu, pýchy atd.

Přestali jsme si vážit hodnot života samotného, všech bytostí kolem nás a laskavé přírody. Láska, soucit, víra, mravnost a porozumění se vytratili z našich životů. Nevážili jsme si jeden druhého ani v rodině ani ve společnosti. Každý se staral jen sám o sebe a svůj prospěch a mnohdy jsme byli svědky i zotročování druhých. Ne-láska v duši je pouhým výsledkem uctívání hodnot vycházejících z nadřazenosti a pýchy. Není to zrovna pozitivní bilance lidstva 21. století.

Dýchací potíže a kašel jsou provázejícími symptomy, které právě vyvolávají paniku a strach z onemocnění. Otřásají se vybudované materiální hodnoty a lidé se jich nechtějí vzdát. Ovládají nás zdeformované modely politické a ekonomické sféry, které však stojí na mocenských záměrech a nemohou nás tudíž ochránit. Projevy jsou stejné jako u toho tzv. "virového onemocnění", které reaguje velmi rychle na podvědomí, ve kterém jako časovaná bomba číhají nezpracované emoce strachu, obav a křivdy, které ovládají náš život díky mocenským elitám, které tato pokřivená pravidla života vytvořily. Podlehli jsme falešným a zdeformovaným představám o světě a nechali jsme vstoupit do našeho podvědomí zhoubné principy nadřazenosti, moci, úspěchu a blahobytu namísto harmonie a lásky.

Dalším, zřejmě ne posledním aspektem "pandemického chronického stavu společnosti", který vnímám, je boj světla a temnoty nejen na úrovni celoplanetární, národní, ale především v každém jednotlivci a jeho morfogenetickém poli návyků a zkušeností. Morfogenetické pole společnosti je prosáklé negativní energií, zejména strachem a mocenskou nadřazeností, které jsou největší zbraní temných sil. Jistou roli zde sehrává i karma národů, což je další aspekt šíření koronavirové očisty. Stačí se poohlédnout tím směrem, kde touto zjevnou a nekompromisní očistou procházejí národy, které jsou nejvíce karmicky zatíženy. Národy, které nejvíce žijí na dluh a neřeší dlouhodobě svoje problémy, jsou nyní nejvíce konfrontovány s touto koronavirovou výzvou a nuceni ke změně myšlení. Drancování přírody a zneužívání technologických vymožeností vyústilo v kolaps dýchacího systému člověka. Významnou roli sehrává v pandemické situaci masivní rozvoj 5G technologií. Tento aspekt potlačuje očistný transformační proces. Hned na počátku mi přicházelo, že se ten virus bude šířit katastroficky a skokově především v zemích a vybraných městech, kde se testuje masivně 5G. Nevěděla jsem, kde se testuje. Podezřele to však sedí. Čínská provincie Wuhan je epicentrem a hlavním nosičem rozvoje infrastruktury 5 G, tam se testování rozjelo ve velkém, což jsem se dočetla postupně. V této provincii má sídlo společnost Huawei Technologies, která je světovým lídrem v instalaci a testování těchto technologií. Právě v této provincii Wuhan instalovali cca 150 základnových stanic pro kratší dosah šíření signálu (uvádí se 10 000 antén) do testovacího prostředí. Celkem má Čína údajně 130 000 antén. Postupně přicházely katastrofické zprávy z Itálie, a tak jsem se začala zajímat, která že města v Itálii jsou v testování 5G nejmasivnější? Ne náhodou jde o oblasti, které jsou nejvíce zasažené "koronavirovou pandemií". Itálie je nejmasivnějším propagátorem a instalátorem 5G v Evropě. Do roku 2021 chtějí pokrýt 100 měst. V evropských zemích jsou i další města v testování technologií 5G, a to ve Francii, Anglii, Německu i Švýcarsku. Ne náhodou je velký výskyt v zemích jako Jižní Korea (75 000 antén) a Irán, který tají počty nasazených technologií sítě 5G. Ani USA nezůstávají pozadu a výskyt a šíření "koronavirové pandemie" je i zde obrovský.

Vyplývá z toho úvaha, že výskyt viru ve světě kopíruje pouze masivně instalovanou infrastrukturu sítě 5G. Pouze se vrací jako bumerang. Co bylo vysíláno. Záření z 5G nosičů může způsobovat různé zdravotní potíže. Jedním z dopadů na lidský organismus je oslabení imunity vlivem frekvenčního záření. K tomuto selhání imunitního systému už došlo v zemích, kde je masivně testovaná síť 5G, a ne náhodou tam umírá nejvíce lidí. Nechci spekulovat o tom, že v Číně zemřelo nejvíce lidí právě v souvislosti s ozářením ze sítě 5G. Podezřele rychle virus vymýtili, ale jsem přesvědčena, že pouze dočasně omezily provoz technologických zařízení podporujících rozvoj sítě 5G a stabilizovali celý proces. Další hrozbou je poškození DNA a další zdravotní poškození. Škodlivé záření všude kolem nás může vyvolat i mohutnou vlnu stresů a vyčerpanosti lidí, kteří takto oslabeni mohou být více náchylní běžným nemocem. I já jsem zaregistrovala větší citlivost na wifi síť, kterou občas v lese zapojuji pro komunikaci se světem😊

Morfogenetické pole společnosti tlačí na morfogenetické pole jednotlivců a doslova prosakující strach a panika nabourávají klid a vnitřní harmonii každého z nás. Každý má v sobě strach z něčeho nebo z někoho, třeba i z minulých inkarnací a prožitků obdobných stávající situaci. Mohou to být strachy o vlastní životy, strachy o životy dětí a blízké rodiny, strachy o majetek, strach z finanční nejistoty, strachy z omezování svobody, strachy z nedostatku volného pohybu, strachy z nejisté budoucnosti, strachy o dostatek jídla, strach ze ztráty zaměstnání a další mutace strachů, které jsme již někdy prožívali a jsou uložené v našem osobním morfogenetickém poli. Strach a panika, kterou vyvolávají média a lidé samotní, počínaje vládou a konče debatami na sociálních sítích, doslova vydloubávají z podvědomí naše vzpomínky a prožitky strachu, které jsme si ještě na vědomé úrovni nezpracovali. Pozitivním aspektem této vzniklé situace je to, že si můžeme niterné prožitky strachu, které se nám v současném transformačně náročném období obnažily, zpracovat a uchopit vniklou situaci jako pozitivní nástroj k přeměně sebe sama a ke z výšení frekvence vibrací. Nesprávným uchopením nástrojů temných sil, tzn. přímo vpustit strach do svého nitra a nechat se vědomě spojit se strachem okupujícím celou společnost, vede k záhubě, tedy ke snížení vibrací, k nerovnováze energetického systému a ke kolapsu na fyzické rovině. Toto je realita. Přijmout strach jako ozdravný proces vede k rozpuštění starých vzorců chování a propadnutí strachu a obavám vede k selhání imunitního systému na všech úrovních našeho bytí.

Sledování negativních zpráv vyvolává pocity nespravedlnosti, emoce soucitu, strachu, hněvu, lítosti, přičemž tyto emoce prosakují do našeho osobního morfogenetického pole, které se přeplňuje negativními myšlenkami a emocemi, a to vše je umocněno ještě strachem ze smrti, který brání vyvázat se z kruhu nevědomosti. Lidé v negativních emocích a zhoubných myšlenkách doslova "hladovějí" po dalších negativních zprávách. Nechápou, že jsou lapeni v energetické síti negativních myšlenek a emocí, která je propojuje a spojuje s kolektivním vědomím strachu. Je těžké se z toho vymanit v dnešním světě moderních technologií. Každý musí začít sám u sebe. Nevytvářet žádné negativní myšlenky v sobě a neprogramovat se negativním směrem. Z této "energetické sítě kolektivního vědomí strachu" je těžké se vymanit, odtrhnout, protože je to zakořeněná "temnota" - stará paradigmata, která cíleně nedovolují, aby se lidi z této sítě mohli vymanit, když jsou do ní chyceni skrze svoje slabosti. Pojistkou systému jsou lékové drogy, sociální sítě a třeba i negativní zprávy a reklamy, které otupují lidskou mysl a odvádějí pozornost od Boha a nabádají ke stále většímu mamonu.

Líbí se mi slogan "Já v tom nejedu, posílám lásku a odpouštím". V tomto tkví princip proměny temnoty v sobě ve světlo, jak to zmiňuje duchovní léčitel Bedřich Kočí ve svém díle Pavlovy rozpravy. Jenom takto nemá temnota šanci se posilovat dalšími emocemi, zejména křivdou, která je velmi bolestivou emocí a každého se dotkne, když ho někdo obviňuje, neprávem kritizuje. Zachovávat klid je to nejdůležitější. Žádné negativní myšlenky nevysílat, žádné negativní emoce k sobě nepřipustit. Všechno přijímat s klidem, i když jsme byli citelně poškozeni, např. vyhlášením stavu nouze, omezením volného pobytu či karanténou. Rozčilováním ani vyčítáním nikdy nic nezískáme. Jen v klidu je s námi Bůh. Nedopustit, aby v mysli ožívaly vzpomínky na nepohody a újmu. Negativní myšlenky vedou ke strachům a nízkým vibracím, naopak odpuštění vede k Lásce a vyšším vibracím, a tím ke světlu.

Co se odehrálo během několika dní, které mi odkryly závoj poznání a umožnily mi se potkat s očistnou transformační energií a poodhalit tajemné stíny kolem vícero projevů koronaviru.

Existuje medicínský název tzv. "koronární syndrom" jehož příznaky jsou bolest na hrudi, svalová slabost, dušnost, únava, úzkost, bolesti hlavy, trávicí potíže. Jak podobné s příznaky "pandemického koronaviru", které shledávají lékaři po celém světě. Světelná očistná transformační energie prochází přes srdeční čakru. Otevřenost srdeční čakry sehrává svoji roli v současném procesu transformace. Při uzavřenosti srdeční čakry může velmi silný tok energie skrze srdeční čakru způsobit i srdeční a dýchací potíže, případně celkový kolaps. "Medicínský koronární syndrom" způsobuje nedostatečné prokrvení srdečního svalu. Je zřejmé, že chronicky a vážně ne-mocní lidé mohou mít fatální následky, když mají vstřebat transformační energii. Již jejich samotná ne-moc ukazuje na to, že dlouhodobě nemají vyřešeny svoje připoutanosti a další jevy neslučující se s transformačním procesem. Proto onemocněli již dříve a jejich morfogenetické pole vykazuje nezpracovaná životní témata, kterou mnozí nebudou schopni v tomto náročném transformačním období vyřešit, protože energeticky uvízli v nízkých vibracích a jejich "nemohoucnost", ve které se nacházejí prohlubuje jejich strach ze smrti. Tito lidé velmi těžko překonávají stávající transformační energie, a ne náhodou odcházejí z tohoto života právě v tomto období. Čím více je člověk připoutaný k vlastnímu pohodlí, tím těžší bude pro něj překonávat "příznaky transformačního procesu". Pokud se lidé nedokážou smířit s životním osudem, a dokonce jsou velmi nepřátelští ke svému okolí a podléhají silné emoci křivdy, jejich plíce to doslova neudýchají. Potíže s plícemi reprezentují ne-moci se nadechnout nového transformačního světla a představují nám, jak se člověk dusí ve vlastních nezpracovaných emocích a nedokáže se odpoutat od vlastních sebedestruktivních projevů.

Transformační obroda se týká každého z nás bez rozdílu společenského postaveni. Každý jsme na stejné startovací čáře a každý máme svoji šanci využít transformační energii k vzestupu. Je to spravedlivá transformace nás všech obyvatel planety Země. Je třeba tu šanci uchopit a využít správným směrem. Není to jednoduché období pro nikoho z nás. Všichni jsme v tom stejně!!! Bůh je tedy spravedlivý a všem dává stejnou šanci uchopit svůj život a skrze transformační proces se posunout k novým začátkům a paradigmatům, která zboří staré nefunkční modely života na planetě Zemi. Je třeba se zamyslet nad zákonitostmi toho, co se právě děje. Opakují jí se nějaká schémata z historických etap vývoje? Nejsou si některé celosvětové katastrofy a epidemie v něčem si podobné? Uctívání hmotných požitků a jev nadřazenosti spolu s vytrácením lásky ze samotného života jsou společnými symptomy degenerace společnosti a jejího úpadku.

Jak probíhala moje vlastní zkušenost s transformační očistnou energií? Co mi přinesla nového? Jaké podobenství s koronavirovou energií přicházelo?

Vycházejme z toho, co jsme uvedla a shrnula výše. Zkušenost, kterou jsem prošla předávám touto formou všem bytostem, aby mohl každý samostatně naskočit s radostí na transformační vlnu a nechat spláchnout všechny připoutanosti a staré vzorce chování. Ochranou Vám bude harmonické spojení s duší.

Osobně jsem tímto stavem "koronavirové láskyplné očisty" prošla během několika dní. Předcházely tomu mírné symptomy s vyhlášením nouzového stavu vládou. V ten okamžik, když jsem slyšela ze záznamu premiéra Babiše, začaly mi téct slzy a projevila se emoce beznaděje ze stavu konce. Okamžitě se mi zrcadlila situace a podobenství se zkázou vyspělé společnosti v Atlantidě. Toto téma jsem si zpracovala a hnedka se mi ulevilo, když jsem se vypořádala s touto zkušeností. Podezřelým symptomem se stával uměle vytvořený strach a panika, které začaly prostupovat děním ve společnosti, a právě vyhlášením nouzového stavu a zákazem volného pohybu začaly ještě více symptomy bez-moci dopadat na lidi. Ani já jsem se tomu nevyhnula. S vyhlášením nouzového stavu jsem přišla o práci, což mně nijak hluboce niterně nezasáhlo. Bydlím v lese a již dlouhodobě jsem osvobozena o shromažďování hmotných statků. Zvykla jsem si na život v čistotě, lásce a skromnosti. Mamon blahobytu jsem překonala již dříve ve svojí psychospirotuální krizi, která rozbořila mnou vystavěné mosty a vzdušné zámky, které nebyly postavené na morálních základech, víře a lásce. Zaznamenala jsem, že jakákoliv negativní zpráva nebo titulek o koronaviru, kterě se ke mně dostaly, vyvolaly ihned chvilkové pokašlávání. Zprvu jsem to vnímala jako nutkání k tomu, abych se napila a zvlhčila si krk. Když se to opakovalo, začala jsem to testovat. Přidávala jsem pravidelné čtení zpráv z internetu (televizi nemám) a pozorovala jsem, jak se to bude projevovat v mém energetickém systému a jaká reakce nastane ve fyzickém těle. Tragické zprávy mě rozkašlávaly nejvíce. Ani jsem nebyla překvapena, že negativní zprávy vyvolávají pocity lítosti, smutku, obav a strachu. Pokud tyto emoce jsou uloženy v našem podvědomí a jistá zkušenost v osobním morfogenetickém poli, nastane trefa do černého bodu terče. Dlouhodobě jsem pracovala vědomě na zpracování emoce spojené s tím, že někdo někomu ubližuje a sužovalo mě to v různých situacích, že to nemohu ovlivnit, že nedokážu čelit nespravedlnosti. Prvotní stav beznaděje, když jsme ještě netušili o co tady vlastně jde, vyvolával u mě stav, že nemohu pomoci lidem, kteří umírají v beznadějném stavu. Přepadaly mě neovladatelné stavy dusivého kašle a lehká chvilková očistná rýma a slabost. Když jsem si to uvědomila a zpracovala tu emoci, příznak dusivého kašlání pozvolna ustával. Potvrdilo se to, co jsem začala velmi silně naciťovat již dříve, že negativní emoce, probouzejí v lidech jejich vlastní nezpracovaná témata. Nepřikládala jsem tomuto symptomu pokašlávání žádný velký význam a rozhodně jsem se nespojovala s tím, že jde o zákeřný virus, kterým bych mohla nakazit okolí😊 Normálně jsem s tím celý den fungovala, skládala jsem pořezané dřevo, vařila jsem, starala se o nákupy. Postupně se přidávala bolest na hrudi, omezená kapacita plic se projevila nemožností se zhluboka nadechnout a občas jsem se dusila ve svých vlastních emocích. Atakovaly mě stavy ne-moci se nadechnout. Nic dramatického však neprobíhalo akorát to bylo velmi nepříjemné a dráždivé. Důležitým momentem bylo nepropadat panice a strachu, že ten obávaný "virus" mám. To bylo hodně důležité nepřikládat tomu žádný podstatný význam. Dalo by se říct, že ve 2 dnech se doslova z mého těla vymítaly postupně staré strachy, o kterých jsem si myslela, že už je tam nemám. Oni se v klidovém režimu lesního života zakonzervovali a neexistovala motivace je vydloubat z nitra. Jedním z těch strachů se objevil i strach z nádorového onemocnění, ne však ze samotné smrti. Když mi bylo 30 let, zemřela mi matka, když jí bylo 50 let, na nádorové onemocnění a jistá lékařka na mě a moji sestru uvalila tenkrát kletbu, že ve stejném věku onemocníme také. Začala se projevovat kletba, a když jsem se ráno probudila cítila jsem na jistém místě bouli, která tam dříve nebyla. Znatelně jsem byla upozornila na onu kletbu a spustil se proces očisty ze strachu, který provázel tuto kletbu. Místo mě bolelo. Meditovala jsem několik hodin a prosila Boha o zrušení této kletby a osvobození od tohoto strachu, který procházel rodovou linií. Nebylo to zrovna jednoduché, ale během 2 dne symptom nádorového onemocnění zmizel a na hrudi se mi ulevilo a kapacita plic se navýšila. Ještě následující dny jsem cítila, že vykašlávám zbytky celého procesu uzdravování celé rodové linie, odkud ten strach a kletba pocházely. Cítila jsem, že se uzdravuje tento proces. Co mi nejvíce při potížích s dýcháním prospívalo byl čerstvý vzduch lesa a spánek Celou noc jsem spala s otevřeným oknem do lesa a dýchala čistý a svěží vzduch. Snažte se tedy pobývat na čerstvém vzduchu, využívejte možnosti procházek do lesa, které jsou povoleny a na odlehlém místě dýchejte očistný ozón lesa bez roušky. Rouška nás dusí a brání svobodnému nadechnutí se transformační energie Důležitým momentem zmíněných projevených strachů bylo je pojmenovat, nechat je prostoupit ven a zpracovat je. Bůh je s námi a pomůže nám vždy, když o to požádáme a je to v souladu s Vesmírným řádem a plánem duše. Lidé se zapomněli obracet k Bohu a vyměnili návrat do nitra svého srdce za nákupní centra, nesmyslný byznys, touhu po moci, pohodlnost a blahobyt. Odvrácení se od Boha a od přírody nám ukazuje v této "pandemické krizi" deficit lásky, který jsme si nastřádali a utkali jsme si tak síť z nelásky, do které jsme planetu Zemi i sebe polapili.

Po celou dobu očistné transformační vlny, kterou jsem se nenechala smést, jsem meditovala. Meditace Miroslava Zelenky jsou velmi účinným prostředkem v této době. Kombinace léčivé meditace se světelným výbuchem proti nehmotným i hmotným parazitům, ozdravná meditace, harmonizace bytosti, příjem energií a meditace na 4. čakru s minulými životy, jsou skutečnými poklady k transformační očistě a posunu do vyšších frekvencí vibrací. Záleží na každém z nás, jak tuto šanci uchopíme, zda naskočíme na vlnu transformace nebo se necháme smést vlnou strachu a nevědomosti na dno oceánu. Moje meditační praxe je dlouholetá a Mirkovi meditace jsou důležitým pomocníkem v obrovském přílivu transformační očistné energie. Stav srdeční čakry prověří všechny účastníky transformace. Celý proces trval tedy 5 dní. Poslední den se dýchací obtíže stabilizovaly akorát jsem cítila jaksi rozhozenou srdeční čakru. Byla sobota, den kolektivní meditace, u které jsem nechtěla chybět, a tak jsem napsala Mirkovi Zelenkovi, jestli by se mi nepodíval na 4. čakru. Napsal mi, že mi ji očistil. Kolektivní meditace proběhla již v plném energetickém režimu, jak ho u sebe znám.

Než u mě nastal vlastní očistný proces, obrátilo se na mě několik kamarádů, že mají symptomy koronaviru, a že se cítí špatně. Dokonce navštívili pod vlivem strachu lékaře, kteří je však nedoporučili k testování. Měli strach o sebe a svoji rodinu, strach z karantény. Protože jsem od začátku věděla, že to funguje jako hmotný parazit, udělala jsem jim světelný výbuch do horních čaker (od 4. čakry nahoru) a očistila jsem jim i srdeční čakru a jejich "koronavirové" příznaky zmizely (potíže s dýcháním, kašel, únava) a došlo ke zklidnění. Strachy si však museli zpracovat již samostatně. Je to transformace každého z nás, nikdo nemůže za nikoho projít ten proces, pouze můžeme být nápomocni všem, kdo o to požádají. Při očistném proces jsem se nechala prostoupit energií odpuštění a skrze srdeční čakru jsem vysílala lásku všude kolem sebe, a kde jsem cítila jakési karmické dluhy či nevyrovnanosti. Odpuštění vnímám jako důležitou součást očistného transformačního procesu. Hlubokému procesu odpuštění mnohdy brání egoismus, kterým je člověk zaměřen myšlenkově výhradně na sebe. Současně jde o chorobnou citlivost, neboť je přesvědčen, že všichni lidé jsou k němu málo pozorní, podceňují ho, a urážejí. Proto tito lidé neumějí odpouštět a ani nechápou o co tady jde. Zlobu proti ostatním nosí v sobě, a tak se stávají nositeli negativní energie. Prvním stupněm odpuštění je pochopení. Skutečné odpuštění nastane tehdy, jakmile ublížení v duši smažeme a celý konflikt anulujeme úplným zapomenutím. Je to velmi těžké, když se vzpomínky na ublížení vracejí a záchvěvy nenávisti se v nás oživují.

Těším se z celého procesu, který jsem mohla zachytit a seznámit Vás s podstatnými okamžiky očistného transformačního procesu a přidruženými vlivy mocenských elit a starých rozpadajících se paradigmat. Je třeba probudit lásku ve všech aspektech našeho života a přijmout očistnou transformační energii s láskou a radostí. Neztrácejme víru a naději a udržujme se v harmonii a lásce a vše se relativně brzy u národu českého a slovenského urovná. Pro práci na sobě Ván doporučuji příspěvek v článcích na webu Příznaky transformace" s názvem "Sebereflexí k očistě a posunu do vyšších frekvencí vibrací".

Vytvořila jsem "Transformační poradnu", která je všem, kdo potřebují poradit v očistné transformačním procesu, k dispozici na emailové adrese fleradka@gmail.com

Přeji nám všem setrvání na vlně transformace, která nás vynese do vyšších frekvencí vibrací. Pevně věřím, že celosvětová meditace, která se spustí 5.4.2020 v čase 4.45, spustí ozdravný celosvětový proces, který rozpustí staré struktury světa, odstraní ten nejzákeřnější "virus", kterým je strach a stane se klíčem ke svobodě a velkému skoku vědomí, na který všichni čekáme.

S láskou v srdci Radimila