Audio článek: Nová Země vychází "ze mě" - Úrovně vědomí a pochopení současné situace

14.12.2021