8. 8. 2020 Transformační průchod skrze Lví bránu

28.10.2020

Léto je energeticky vskutku proměnlivé a velmi obohacující na všech úrovních existence bytí a je příležitostí k vzestupu každého z nás.

Lev je králem zvířat a ohnivé lví období přináší podporu k celkovému vnitřnímu zklidnění a uvolnění napětí, které vrcholilo Letním slunovratem. Lev se svojí ohnivou hřívou, zářící v letním slunci nás vyzývá k odpočinku, k vyhřívání se na slunci a přemítání o tom, co nás baví a naplňuje. Posilujte 3. čakru, čerpejte životní sílu pro další období, ve kterém nás čekají veliké výzvy. Zharmonizujte tělo do souladu s duchem. Období Lva nás vede k hluboké očistě a sebeléčení a je vhodné pro tvoření vztahů a posílení zdraví a harmonizaci celé bytosti. Aktivně a vědomě tvořte svůj život. Jedinečná příležitost hluboké transformace přichází.

Kdo již prošel strachovou pandemií a zpracoval si různé podoby strachu, kterým vyšel naproti, má již z větší části transformaci pod kontrolou a již se může rozvíjet tvořivým směrem a naplňovat duši novými zkušenostmi a užitečnými návyky. Někoho však dosud trápí pocity strachu a obavy skryté pod povrchem. Nalaďte se vědomě na tyto pocity a nezpracované emoce a odvážně pohlédněte na svoje nynější i dlouhodobé potíže. Nastal čas k jejich odhalení a vyřešení.

Zpracujte si je do 8.srpna, kdy vyvrcholení Lví brány přinese posun vzhůru jako bychom byli svobodní létající rackové. Obrácením se ke světlu, k Bohu, můžeme mnohonásobně navýšit frekvenci vibrací jemnohmotného těla a nasměrovat naší energii tam, kam v současném životě potřebujeme.

Věnujte se meditacím a spojujte se s Bohem a dovolte si prožívat hluboké stavy spojení a Jednoty. Tato Božská brána přinese nové poznání do Vašeho života, novou aktivaci Vaší duše. Požádejte v tichosti a s pokorou v srdci o zprávičku, co důležitého pro Vaši duši nebo aktivaci přichází. S vnitřním klidem pozorujte energii, která Vás prostupuje a jak Vás vylaďuje a jaké poselství přináší do Vašeho života v podobě symbolu nebo pocitu. Je to veliký dar pro svobodné láskyplné bytosti.

Důležitým momentem je připravit svoje tělo na tento příliv energie. Doporučuji lehčí stravu, nejlépe veganskou, pít čistou pramenitou vodu a využívat ke spojení v tomto období všechny živly. Spojujte se se sluncem při východu i západu a bosá chůze v trávě je tím nejlepším prostředkem k ukotvení přicházejících vzestupných energií. Dopřejte tělu všechno, co mu dělá dobře. Intuitivně to přenechte tělu, aby Vás vedlo. Když bude chtít koupel se solí nebo vonnými esencemi, dopřejte mu to. Pozorujte přírodu, její vysokofrekvenční naladění a propojujte se s tou harmonií a tichem, které vstupuje do Vašeho srdce.

Se Lví bránou přichází i obrovská ohnivá síla, která již připraveným bytostem přináší hravost a schopnost vyjadřovat od srdce to, co cítíme. Bez strachu a jakéhokoliv ostychu.

Žhavé Lví energie přinášejí vyšší aspekty lásky, tj. laskavost a soucit. Vlna proudící božské energie přináší vzestup do vyšší úrovně frekvencí vibrací a rozšířené meditativní stavy vědomí.

V osobní rovině nás přivedou Lví energie k pramenu naší vlastní síly, k vědomí si sebe sama. Provedou nás možnostmi naší tvůrčí síly, naší odvahy až dosáhneme splynutí s naším opravdovým vlastním Já. Je ovšem zřejmé, že při tomto procesu budeme nuceni řešit a léčit stinná místa v nás, která nejsou v souladu s naším opravdovým Já. Touto cestou mohou být vyvolány hluboké transformační pochody.

K projití vrcholící Lví bránou je třeba se osvobodit od všeho co nám již neslouží, i když se nám to mylně zdálo jako zásadní a velmi důležité v našem životě. Zamysleme se nad tím, zdali jste jistým lpěním ve výsledku neubližovali právě nejvíce sobě a svému okolí. Pusťte touhy ovládat a připoutávat se, zbavte se majetnictví, manipulace, lhaní a souzení. Ponořte se do vlastní sebereflexe a vědomě pozorujte procesy, které skrze Vás procházejí. Buďte vědomými pozorovateli svých emocí a s láskou přijímejte všechna odhalená a obnažená zákoutí nelásky. Opravdovým projevem lásky odpuštění.

Odpuštění znamená propustit a osvobodit se od všech sebezničujících a negativních myšlenek a pocitu jako jsou (zlost, hněv, pocitu viny, závist, žárlivost, nenávist, agrese, touha po pomstě, křivdy, bolest). Jde o jeden z nejsilnějších uzdravujících a léčebných procesů v našem Vesmíru.

Pomoci odpuštění, můžeme uzdravit svůj vztah k sobě a tím uzdravíme všechny naše vtahy, ale také jde o uzdravení nemoci a vyřešení mnoha zdravotních problémů až do jejich příčin. Jednoduše jde o uzdravení celého našeho života na všech úrovních a ve všech oblastech života.

Je to životně důležitý proces pro naše duševní zdraví obzvláště těch, kteří byli obětí nějakého traumatu, šikany, zneužívání, znásilnění a podobně. Posouvá nás dopředu, na místo toho, aby náš drželo emocionálně spojené s naši negativní minulosti.

Lví brána nám přináší energetický průlom, katarzi našeho vědomí a to, co jsme na jaře zaseli, to právě v období žní také sklidíme. Podivuhodné jarní hrátky se strachy a zotročováním nám ukazují, právě v tomto období, jak hluboko a s láskou a pokorou jsme na jaře zaseli. Kdo zasel v pokoře a lásce a přijímal jarní očistný transformační proces pozitivně, ten prožívá obrovský vzestup a naplnění dalšího života. Energie Lví brány nás vede k tomu, abychom dělali to, co nás baví a žili naplněný život v lásce. Povede nás k zásadním rozhodnutím v našem životě.

Můžeme pociťovat jistá napětí mezi tím, již se opravdu "rozběhnout" a jít vpřed novému prožívání skutečného života a naopak, přetrvávající pocity držet se starých osvědčených postupů, i když zastaralých a překonaných v matrixovém systému. Může jít o vztahy, práci, životní postoje, nedořešené polozapomenuté povinnosti, nesplacené dluhy, nedořešené vztahové vazby apod.

Pokud se necháme volně unášet proudem a dovolíme změnám, aby vstoupily do našeho života, bude pro nás tento intenzivní proces o to snadnější.

Dopřejte si tedy čas pro sebe, abyste mohli rozvíjet svůj potenciál a uchopit nové možnosti a schopnosti, přicházející se zlatou sklizní letního období, které se i brzy naplno projeví.

Lví brána přinese také další vlnu násilí k lidem, kteří k tomu mají sklony a dalším lidem může přinést zesílení strachů o život, o zdraví, o práci apod. Jakýsi "emoční reparát" z jarního období budou skládat Ti, kteří ještě své strachy a nejistoty z dětství a minulých inkarnací nezpracovali, ale uvědomují si je a chtějí se od nich již osvobodit.

V tomto Lvím období věnujte pozornost oblasti 3. čakry, kde se často ukrývá potlačená zloba a hněv a různé frustrace z mezilidských vztahů. Očistěte svoje játra, žlučník a slinivku, které jsou nejvíce vibračně zatížené zlobou a hněvem.

Připomeňte si aspekty 3. čakry: sebeúctu, sebedůvěru, hrdost, čest, odpovědnost za vlastní činy, reakce na kritiku. Pozitivním archetypem této čakry je bojovník a negativním archetypem je sluha.

3. čakra souvisí s naší vůlí, sebeovládáním, sebedůvěrou, sebeprosazováním a mocí.

K prozkoumání čistoty 3. čakry si položte otázky:

Jak jsem spokojen se svým životem? Na co jsem hrdý ve svém životě? Dokážu ocenit svoje minulé životní úspěchy? Cením si své schopnosti konat dobro?

Na 3. čakru se můžeme naladit skrze léčivé rostliny jako je třezalka, heřmánek, měsíček, afrikán, denivka, případně použít některé vhodné esenciální oleje nebo tinktury.

Pomocníky z říše krystalů jsou citrín a jantar, ze kterých vychází síla slunečního paprsku. V kuchyni je zase pomocníkem pro posílení této čakry kardamom s pozitivními účinky na žaludek, který mimo jiné také odkyseluje organismus a dodává energii. Nemůže chybět ani anýzový čaj. Pozitivní účinky na trávicí ústrojí má i levandule se širokým spektrem léčivých silic.

Lví ohnivá hříva nám pomůže spálit všechny strachy a bloky. Zažehněte zlatou hřívu uvnitř sebe a dovolte svoji solární záři, aby Vás chránila a přenesla přes všechny matrixové kořeny strachu a doslova je přepálila.

Závěrem cituji z knihy Eduarda Bacha "Jonathan Livingston RACEK:

"Až o tom uslyší, pomyslel si Jonathan, až se dozví o tom převratu, budou radostí bez sebe. Život konečně dostane smysl" Kromě našeho jednotvárného plahočení mezi pobřežím a rybářskými loděmi má život i smysl! Můžeme vystoupit z lhostejnosti, objevit svou dokonalost, inteligenci a nadání. Můžeme být volní! Můžeme se naučit létat!"

"Chceš-li být šťastný, zjisti, co miluješ ze všeho nejvíce. Vrhni se do této lásky s odvahou, vytrvalostí a maximální rozhodností. Odměnou za tvé snažení ti bude zavržení a vyloučení ze společnosti tvých přátel a blízkých. Pokud se však odmítneš vzdát, pokud přežiješ osamělost a pevně se přidržíš své lásky, zjistíš, že máš nové přátele, novou rodinu, která tvé hodnoty a ideály sdílí. S nimi dolétneš dál a výš, než si dokážeš představit!"

Důvěřujme neviditelné síle, že nás provede transformačním procesem, zkouškami naší lásky i poznáním. Až dorazíme zpět domů zjistíme, že jsme tam byli odjakživa.

Nechť nás všechny Bůh provází transformačním procesem

V lásce Radimila